اطلاعات کارخانه

حجم کارخانه: 1000 تا 3000 متر مربع

تعداد خطوط تولید: 2

ساخت قرارداد: خدمات نصب شده ارائه شده؛ خدمات طراحی ارائه شده؛ برچسب خریدار پیشنهاد شده

ارزش خروجی سالانه: 1 میلیون دلار - 2.5 میلیون دلار

ظرفیت خط تولید: 5000 مجموعه در سال